Metoden är baserad på de kunskaper Ondamed har om kroppens vävnadsceller. Under behandlingen påverkas kroppen med ultrasvaga elektromagnetiska signaler som kan dämpa eller stimulera överbelastade organ. Behandlingen samverkar, vilket betyder att den stödjer eller förstärker effekten av någon annan form av behandling.
Flertalet klienter berättar att röksuget försvunnit och abstinensen efter nikotin blivit minimal eller uteblivit helt. Läs gärna mer i vår gästbok.

Detta kräver oftast bara en behandling, i vissa fall kan det krävas en behandling till. Vi gör alltid en uppföljning med dig efter genomförd behandling för att höra att allting fungerat på ett tillfredställande sätt. Skulle det vara så att du behöver mer än en behandling sker en kompletterande behandling kostnadsfritt.

En fullständig Sockerbehandling kräver två behandlingar med max en dag mellan

Medlem av

Opdateret d. 15.6.2011 Opdateret d. 16.12.2012